Eylem yeterli değil. Yararlı olması için, eylemlerin dünya enerji ve kaynak sistemlerinin kısa ve uzun vadede sürdürülebilirliğe zamanında bir geçiş yapmasına yardımcı olması gerekir. Neyin işe yarayıp yaramadığını bilmek, dünyadaki sistemler ve koşullar hakkında bilgi edinmek, CO2 atmosferde Öğrenme, dönüşüm için yeni manzaralar ve yollar açar. İklim değişikliğine cevap olarak bireylerin atabileceği pratik ve kritik öneme sahip bir adımdır.

Bu kısa web sayfası, dünya sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları için seçilen az sayıda fikir ve kavramı tanıtıyor. CO2 stabilizasyon ve ilgili konular. Hangi öğrenme ve dönüşüm kaynaklarının size en fazla ilham verdiğine bakılmaksızın, sistemler ve istikrar konusunda öğrenmeye devam etmek için bilinçli bir karar vermeyi düşünün.