Eylem yeterli değil. Faydalı olması için, eylemler, dünya enerji ve kaynak sistemlerinin kısa ve uzun vadede sürdürülebilirliğe zamanında geçiş yapmasına yardımcı olmalıdır. Neyin yardımcı olup neyin yaramadığını bilmek, dünya sistemleri ve koşulları hakkında bilgi almak, CO2 atmosferde. Öğrenme, dönüşüm için yeni bakış açıları ve yollar açar. Bireylerin iklim değişikliğine tepki olarak atabilecekleri pratik ve kritik öneme sahip bir adımdır. 

Bu kısa web sayfası, dünya sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları için seçilen az sayıda fikir ve kavramı tanıtıyor. CO2 istikrar ve ilgili konular. Hangi öğrenme ve dönüşüm kaynaklarının size en çok ilham verdiğine bakılmaksızın, sistemler ve stabilizasyon hakkında bilgi edinmeye devam etmek için bilinçli bir karar vermeyi düşünün.