Dünyanın iklim sisteminin istikrara kavuşması için hangi çevresel koşullar mevcut olmalıdır?  CO2.earth bir dünya sistemleri bağlamında iklim istikrarını anlamak için birkaç temel kavram sunar. 3. Adımdaki bağlantıları olası bir başlangıç ​​noktası olarak düşünün. Kapsamlı veya bitmiş olmaktan uzaktır.