İnsanlığın iklim değişikliğine ve ilgili küresel çevre sorunlarına tepkisi birçok katılımcıyı ve birçok katılımcıyı içerir. Ve yanıt için birbirine bağlı birçok parça var. CO2.Earth parçaları sekiz adımda toparlar. Amaç, bireylere küresel insanlığın tepkisini ölçmek için bir giriş noktası vermektir.

Sekiz adımlar olarak parçaları sunan bir adım-adım dizisi önerir. Bazı sıralama var ama gerçekte bu kadar basit değildir. Geri döngü ve önümüzdeki atlama bir sürü var. Sen insanlığın tepkisinin bazı yönleri eksik olduğunu fark edebilirsiniz. Bu daha kolay, insanlığın tepkisini oluşturan unsurların türlerini anlamak için yapar sadece basitleştirilmiş açıklaması. Adım aşağıda listelenmiştir.

1 ADIM Sorun Tanımlama

2 ADIM Ultimate Amaç ayarla

3 ADIM Stabilizasyon Temelleri

4 ADIM Dünya Nişan

5 ADIM Dünya Hedefler

6 ADIM Dönüştürücü Değişiklikler

7 ADIM Stabilizasyon İzle

8 ADIM Acemi, ayarlama, geliştirin, Reflect