Türümüzün ve gezegenimizin karşılaştığı küresel çevre sorunlarını ele almak için dünyanın dahil edilmesi gerekiyor. Tüm insanlığın meşgul olması gerekiyor. Ulusal hükümetler devreye girdi. 

 

196 ülkeler