İnsanlığın iklim değişikliğine ve ilgili küresel çevre sorunlarına tepkisi pek çok katılımcıyı ve birçok türde katılımcıyı içerir. Ve yanıtın birbiriyle bağlantılı birçok parçası var.  CO2.Earth parçaları sekiz adıma ayırır. Amaç, bireylere insanlığın tepkisinin küresel ölçeğini anlamaları için bir giriş noktası vermektir. 

Parçaların sekiz adım olarak sunulması, adım adım bir diziyi önerir. Bazı dizileme var ama gerçek o kadar basit değil. Çok fazla döngü var ve ileri atlıyor. İnsanlığın tepkisinin bazı yönlerinin eksik olduğunu fark edebilirsiniz. Bu, insanlığın tepkisini oluşturan unsurların türlerini anlamayı kolaylaştıran basitleştirilmiş bir tanımdır. Adımlar aşağıda listelenmiştir.

1 ADIM  Sorun Tanımlama

2 ADIM  Ultimate Amaç ayarla

3 ADIM  Stabilizasyon Temelleri

4 ADIM  Dünya Nişan

5 ADIM  Dünya Hedefler

6 ADIM  Dönüştürücü Değişiklikler

7 ADIM  Stabilizasyon İzle

8 ADIM  Acemi, ayarlama, geliştirin, Reflect